Zapraszamy na strony PWr we Wrocławiu Nasze miastoREKRUTACJA


Ogólne informacje na temat rekrutacji prowadzonej przez Politechnikę Wrocławską można
uzyskać pod adresem internetowym http://www.pwr.wroc.pl.