Zapraszamy na strony PWr we Wrocławiu Nasze miasto

PLANY ZAJĘĆ
rok akademicki 2003/2004, semestr letni

Wydział Inżynierii Środowiska
Studia zaoczne:
   Semestr II

Wydział Mechaniczny
Uzupełniające studia magisterskie zaoczne:
   Semestr IV - dla inżynierów
   Semestr IV - dla licencjatów (logistyka)
   Semestr IV - dla licencjatów (zarządzanie jakością)