OGŁOSZENIA - DZIEKANAT


Dostępne ogłoszenia (posortowane wg daty ogłoszenia):
 Warunki wpisu na semestr letni 2003/2004


  Temat: Warunki wpisu na semestr letni 2003/2004
 
 Treść ogłoszenia:

Dopuszczalny deficyt punktów, godzin lub kursów w semestrze letnim 2003/2004 dla poszczególnych Wydziałów:

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO

 

Po I

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 1 kurs (4 pkt)

 

Po III

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 3 kursy (8 pkt)

 

Po V

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 5 kursów

WYDZIAŁMECHANICZNO - ENERGETYCZNY

Po I

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 12 pkt

Po III

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 12 pkt

 

Po V

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 12 pkt

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 

 

-

zaległy 1 kurs kończący się egzaminem z semestru bieżącego lub poprzednich, a łączny deficyt nie może przekroczyć 13 punktów,

 

-

średnia skumulowana ocen za bieżący i poprzedni semestr

jest większa lub równa liczbie 2,6

WYDZIAŁ GÓRNICZY

 

po I

semestrze - dopuszczalny deficyt wynosi 12 pkt

 

po III

semestrze - dopuszczalny deficyt wynosi 12 pkt

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

po I

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 14 pkt

 

po III

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 7 pkt

 

po V

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 7 pkt

 

po VII

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 7 pkt

WYDZIAŁ MECHANICZNY

po I

semestrze dopuszczalny deficyt 13 pkt

po III

semestrze dopuszczalny deficyt 11 pkt

 

po V

semestrze dopuszczalny deficyt 4 kursy

 

po VII

semestrze dopuszczalny deficyt 2 kursy

WYDZIAŁINFORMATYKI i ZARZĄDZANIA

 

po I

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 8 pkt

 

po III

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 8 pkt

 

po V

semestrze dopuszczalny deficyt wynosi 8 pkt

 

po VII

semestrze brakujące 4 godziny zajęć

  Data ogłoszenia: 03.12.2003 r., godz. 13:17