Zapraszamy na strony PWr we Wrocławiu Nasze miasto

Dziekanat
Podanie o trzecią realizację kursów (druk jednostronny)
Podanie o wpis na semestr (druk jednostronny)
Podanie o udzielenie urlopu (druk jednostronny)
Wniosek o anulowanie kursów - załącznik do podania o udzielenie urlopu (druk jednostronny)
Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia studenta PWr ubiegającego się o urlop zdrowotny (druk jednostronny)
Podanie o studiowanie bez wpisu na semestr (druk jednostronny)
Wypis zaległości (druk jednostronny)
Podanie o rozłożenie na raty opłaty za kursy powtórkowe (druk jednostronny)
Wypis ocen (druk jednostronny)


Pomoc materialna - dokumenty składać w pokoju nr 112
Wniosek o stypendium socjalne (druk dwustronny)
Zaświadczenie o przychodzie (druk dwustronny)


UWAGA! Druki dwustronne drukować obustronnie na jednej kartce.


Wszystkie zamieszczone dokumenty są zapisane w formacie PDF (Adobe Portable Document Format). Do ich odczytania niezbędny jest program Acrobat Reader. Jeżeli nie jest on zaistalowany w Twoim komputerze, to możesz pobrać jego najnowszą wersję ze strony http://www.adobe.com/ lub bezpośrednio z naszego serwera