Zapraszamy na strony PWr we Wrocławiu Nasze miasto

Administracja


DYREKCJA

dr inż. Ryszard Kabat
Dyrektor
ryszard.kabat@pwr.wroc.pl

dr inż. Andrzej Pszonka
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki
andrzej.pszonka@pwr.wroc.pl

mgr inż. Waldemar Szolc
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
waldemar.szolc@pwr.wroc.pl


SEKRETARIATY

inż. Marzena Liwo
Sekretariat Dyrektora
tel. (074) 847-65-94
marzena.liwo@pwr.wroc.pl


Alicja Wendorf - specjalista ds. osobowych i administracyjnych
Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
tel. (074) 847-80-24
alicja.wendorf@pwr.wroc.plASYSTENCI

mgr Mieczysław Janusz Bator - asystent dyrektora ds. ogólnych
tel. (074) 847-86-56 do 58
janusz.bator@pwr.wroc.pl


Zofia Kuska - asystent dyrektora ds. dydaktycznych
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.112
zofia.kuska@pwr.wroc.plDZIEKANAT

mgr Janina Jaworska-Radziuk - kierownik
Sekretariat Toku Studiów
tel. (074) 847-67-31
janina.jaworska@pwr.wroc.pl


inż. Iwona Cado-Sadowska - referent
Wydział Elektryczny
Wydział Górniczy
Wydział Informatyki i Zarządzania
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.105
iwona.cado-sadowska@pwr.wroc.pl


Joanna Jasińska - referent
Wydział Mechaniczny
Wydział Inżynierii Środowiska
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.104
joanna.jasinska@pwr.wroc.pl


Alicja Podlaszewska - referent
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.104
alicja.podlaszewska@pwr.wroc.plSEKCJA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNA

mgr inż. Henryk Rutkowski - inżynier do sp. technicznych
tel. (074) 847-80-24
henryk.rutkowski@pwr.wroc.pl


Mariusz Dadek
Laboratoria Komputerowe 213, 305
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.213
mariusz.dadek@pwr.wroc.pl


Adam Jasiński
Laboratoria Komputerowe 115, 305
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.213
adam.jasinski@pwr.wroc.pl


mgr Tomasz Wyszowski - starszy asystent informatyczny - administrator systemów informatycznych
Laboratorium Komputerowe 116
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.116
tomasz.wyszowski@pwr.wroc.pl


inż. Krzysztof Drozdowski
Laboratorium Fizyki
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.216
krzysztof.drozdowski@pwr.wroc.pl


Robert Filipczak
Laboratorium Materiałoznawstwa
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.203
robert.filipczak@pwr.wroc.pl


Franciszek Wybranowski
Laboratorium Elektryczne
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.114
franciszek.wybranowski@pwr.wroc.pl


inż. Grażyna Żurawska
Laboratorium Chemii
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.202
grazyna.zurawska@pwr.wroc.plSEKCJA EKONOMICZNA

Zdzisława Nowochodzka - samodzielna księgowa
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.111
zdzislawa.nowochodzka@pwr.wroc.pl


Elżbieta Rutecka
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.115
elzbieta.rutecka@pwr.wroc.plZAOPATRZENIE / MAGAZYN

Andrzej Sochacki - samodzielny referent ds. zaopatrzenia
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.201
andrzej.sochacki@pwr.wroc.plBIBLIOTEKA

Izabela Jeżyk-Herbuś - kierownik
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.219
izabela.jezyk@pwr.wroc.pl


Irena Pruska - młodszy bibliotekarz
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.219

inż. Grażyna Żurawska - młodszy bibliotekarz
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.219
grazyna.zurawska@pwr.wroc.plDOM STUDENCKI

mgr Mieczysław Janusz Bator - kierownik
tel. (074) 847-86-56 do 58 wew.131
janusz.bator@pwr.wroc.pl